Gesprek: Zingeving en ouder worden

31 augustus 2017
Gesprek: Zingeving en ouder worden

Evenementgegevens

  • Datum:

Gesprek over ZINGEVING EN OUDER WORDEN

Zoeken naar zin en betekenis gaat een leven lang door.  Hoe spelen herinneringen daarin een rol? Wat heeft u meegekregen aan waarden, verhalen, rituelen?
Wat zijn voor U bouwstenen waar u wat aan heeft? De een vindt het in muziek, een ander in poëzie. In ontmoeting en gesprek. In stilte. In geloof en bezinning. In Huize Bloemendael is een gespreksgroep gestart rondom deze vragen.
Buurtgenoten, jong en ouder, zijn daarbij van harte welkom. We proberen met elkaar in gesprek te raken, te delen wat er leeft.

Informatie: Marleen Kool, marleenkool76@gmail.com, tel.  035 888 94 89