Preek van de Leek – Wim Hazeu

9 augustus 2017
Preek van de Leek – Wim Hazeu

Evenementgegevens

  • Datum:

WIM HAZEU OVER SCHOONHEID EN MEER

In de 10e Preek van de Leek – Baarn  op 11 maart gaat de dichter en schrijver Wim Hazeu voor. In de preek gaat Hazeu terug naar zijn kinderjaren, naar zijn jeugd toen hij organist was in Delftse kerken, en naar de vragen die hij daarna stelde: hoe vind je schoonheid, hoe beleef je schoonheid, en vooral: hoe geef je schoonheid door. Onenigheid, ontevredenheid, negativisme, leugenachtigheid, deze en andere facetten in onze maatschappij, kunnen bestreden worden door de ontdekking van en het beleven van schoonheid. Om dat duidelijk te kunnen maken gaat Wim Hazeu terug naar zijn opvoeding, naar zijn gedichten, naar belevenissen in bijvoorbeeld Sint Petersburg en Langbroek. Met hem wordt het vooral een poëtische en muzikale middag.

Wim Hazeu werd enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Delft geboren. Hij studeerde Nederlands, was journalist, radio- en televisieprogrammamaker en uitgever, maar al die tijd óók dichter en schrijver. Vanaf 1983 is hij vooral biograaf. Hij publiceerde de biografieën van Achterberg, Slauerhoff, Vestdijk (waar hij in Groningen op promoveerde), Escher, Toonder en onlangs de veel besproken biografie van de dichter-kunstenaar Lucebert. Aan Luceberts dichtregel: ‘in deze tijd heeft wat men altijd noemde/ schoonheid, schoonheid haar gezicht verbrand’ ontleende hij het thema van zijn Preek van de Leek: ‘Oh schoonheid!’

Wim Hazeu woont met zijn vrouw, de schrijfster Thera Coppens, al meer dan vijfendertig jaar in Baarn. Op hun manier proberen zij iets aan het artistiek welbevinden van Baarn bij te dragen. Zij hebben vier kinderen en vier kleinkinderen; twee kinderen en kleinkinderen wonen eveneens in Baarn.

Wanneer: Zondag 11 maart 2018
Tijd: 16.00-17.30 uur
Toegang: gratis, tijdens de dienst is er een collecte voor de onkosten
Locatie: Paaskerk,Oude Utrechtseweg 4a, Baarn

Na afloop bent u welkom om een glaasje te drinken en na te praten.