‘Rouw op je dak’

De maand november is een maand van gedenken. Van namen noemen van onze dierbare gestorvenen.

Op 2 november is er in de Paaskerk een bijeenkomst voor wie zijn of haar levenspartner is verloren aan de dood. Misschien gebeurde dit het afgelopen jaar, misschien wel langer geleden. Voor de één kwam het onverwacht, een ander zag het aankomen. Het doet goed en blijft goed doen, de naam te noemen van hem, van haar met wie je het leven gedeeld hebt en nu mist in jouw bestaan. Ook al is de weg die ieder gaat met de rouw die je draagt, verschillend, toch kan het delen van elkaars verhalen tot steun zijn. Je kunt bij elkaar begrip vinden, herkenning en houvast. Daarom organiseren we een bijeenkomst ‘Rouw op je dak’. Wat geeft kracht om verder te gaan? Wat heb je nodig? Rond deze vragen en het leven dat is gedeeld, komen we samen. Aan tafel. Er zal een eenvoudige maaltijd zijn. Ruimte om te delen en rond 21 uur sluiten we met een kort liturgisch moment. De avond wordt begeleid door beide predikanten van de Paaskerk. De bijeenkomst staat open voor ieder, of je nu vertrouwd bent of niet met een geloofstraditie.

Datum en tijd: 2 november 17:30 uur bij Zinn van de Paaskerk
Graag vooraf aanmelden bij Christine van den End endburg@kpnplanet.nl of bij
Marleen Kool 035 888 9489/ per mail: marleenkool76@gmail.com