Eerste Preek van de Leek met Gerda Aukes

Eerste Preek van de Leek met Gerda Aukes

EERSTE PREEK VAN DE LEEK MET GERDA AUKES
Meer dan 170 mensen bezochten de eerste Baarnse Preek van de Leek op 28 februari 2016.
Gerda Aukes van Boekhandel den Boer in Baarn gaf in een persoonlijke preek haar visie op het leven.

Van haar vader kreeg ze veel levenslessen mee, vooral de strijd om op te komen voor een rechtvaardige wereld. Haar passie voor boeken had ze als kind al. ‘Wie leest leeft vele levens’ is haar slogan, maar ook ‘wie leeft heeft vele levens’. Er is veel op haar pad gekomen en… draagt ze mee als goede of slechte herinneringen. De Bijbeltekst ‘In den beginne was het Woord’ slaat ook op Gerda’s leven: altijd leven vanuit woorden, maar ook die woorden omzetten in daden, in maatschappelijk engagement. Gerda las een tekst uit het Bijbelboek Micha over het liefhebben van recht en vrede.

In de preek kregen de toehoorders een goede indruk van haar passie en levensstijl. Het kyriegebed vulde Gerda Aukes in met ‘One’ van Johnny Cash en bij de Voorbeden klonk Francoise Hardy: Comment Te dire Adieu. De zegen aan het einde was ontroerend. De woorden die ze zo vaak gehoord had in haar jeugd klonken nu weer uit haar eigen mond:’ De Heer zegene u en behoede u…….’

Na afloop werd er onder genot van een glaasje nog lang met elkaar en met Gerda nagepraat.