Derde inspiratietafel – In gesprek met Claartje Kruijff

Derde inspiratietafel – In gesprek met Claartje Kruijff

CLAARTJE KRUIJFF IN GESPREK

op 27 mei jl. komen tussen 18 en 19 uur bijna 50 mensen de Pop-upwinkel binnen. Afgekomen op de uitnodiging om tijdens een Inspiraratie-tafelgesprek met elkaar vragen te delen die Claartje Kruijff oproept in haar boek ‘Leegte achter de dingen- mijn zoektocht naar een betekenisvol leven’.

De gasten worden welkom geheten door een van de vrijwilligers. Iedereen meldt zich aan, koopt wat muntjes voor een drankje en maakt kennis met andere gasten.

RTV-Baarn maakt een interview met Jos van Oord over het waarom van de avond. Even later bevragen ze ook Claartje Kruijff, onze gast van vanavond. Ooit was ze organisatiepsycholoog in Londen, nu theoloog en predikant van de Dominicuskerk in Amsterdam. Tussen Londen en Amsterdam maakte ze een lange zoektocht mee. Claartjes’ boek is één groot verhaal van iemand die leegte achter de dingen voelde en door allerlei ervaringen en inzichten ruimte kreeg. In deze ruimte kon zij vinden en gevonden worden. Tijdens die zoektocht besefte Claartje meer en meer deel te zijn van een groter geheel. ‘Ik ontdekte dat ik niet het middelpunt van mijn eigen universum ben. Het leven heb ik niet. Het is niet van mij. Ik ben van het leven’. Er kwamen nieuwe woorden boven: verbondenheid, dankbaarheid, kwetsbaarheid, naasten, gemeenschap, trouw, God. Maar ook verdriet, lastige kanten van het leven, tegenslag.

In een interview wordt Claartje vooraf aan de maaltijd gevraagd naar haar boek. Over het waarom, maar ook wat er allemaal in te vinden is. Vervolgens geeft Jos van Oord alle gasten gespreksvragen mee voor tijdens de maaltijd. Over naaste-zijn, over je eigen anker worden, over jouw inspiratiebron, Bijbels verhalen, God. Een uur lang zijn de mensen aan 7 tafels geanimeerd met elkaar in gesprek. Ondertussen wordt er genoten van de Pasta’s en salades.

Na de maaltijd gaat Claartje uitvoerig in op vragen en opmerkingen uit de groep. Men is enthousiast over de items uit haar boek. Iemand heeft het al twee keer gelezen en gaat het weer herlezen. Het boek raakt omdat het open is, eerlijk en persoonlijk. En het biedt een mooie handreiking bij het helpen betekenis te geven aan je leven, maatschappelijk en religieus.

Rond 21.30 uur wordt de avond afgesloten. De boeken die Boekhandel Den Boer had neergelegd zijn snel uitverkocht. Claartje signeert met plezier en spreekt velen nog even persoonlijk. Een fijne, mooie, zinnige en gezellige avond. In het najaar wordt de serie tafelgesprekken voortgezet.

En Claartje? Zij komt in april 2017 graag nog een keer terug om met de gespreksgroep die in september start door te praten. Wees welkom en meld je aan voor deze gesprekskring.