Zin in…de Feestdagen

Zin in…de Feestdagen

Feestdagen

Weet jij waarom we eigenlijk Pasen vieren? En wat er dan gevierd wordt? We zochten het voor je uit…

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus uit de dood herdacht. Pasen begint op Witte donderdag. Dit is de dag van het laatste avondmaal. Op Goede Vrijdag wordt Jezus, volgens het verhaal gekruisigd. Hij wordt in een graf gelegd en herrijst uit de dood op Eerste Paasdag, de zondag.

Pasen start met een vastenperiode. Dit wordt de 40-dagentijd genoemd. Deze periode start op Aswoensdag. De zondagen worden in deze periode niet meegeteld.

De zondag voor Pasen wordt de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem herdacht. Hij zat die dag niet op een paard maar op een ezel wat als het symbool voor nederigheid wordt gezien. Bij de intocht van Jezus in de stad wuifden de mensen aan de kant met palmbladeren, vandaar dat deze dag Palmzondag wordt genoemd.

De week die daarop volgt wordt ‘de goede week’ genoemd. Dit is een belangrijk onderdeel van de vastentijd waarbij mensen tot bezinning komen en zich voorbereiden op het lijden van Jezus vanwege de kruisiging die hij moest ondergaan.

Op Witte donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht dat Jezus samen met zijn vrienden nuttigde. Tijdens dit avondmaal vertelde Jezus dat één van zijn discipelen hem zou verraden. Later in de Hof van Getsemané gebeurde dit. Judas verraadde Jezus aan de machthebbers door hem een kus te geven.

Op Goede Vrijdag vond de kruisiging plaats en wordt het lijden van Jezus herdacht. Daarna volgt Stille zaterdag. Dit is de laatste vastendag. Die periode stopt om 12.00 uur ’s middags. Op zondag wordt de opstanding van Jezus uit de dood herdacht.

Heb je aanvullingen? Laat je reactie vooral hieronder achter!

Geef een reactie