Zin in Palmpasen…maar wat hangt er nou eigenlijk aan zo’n kruis?

Zin in Palmpasen…maar wat hangt er nou eigenlijk aan zo’n kruis?

Palmpasen
Morgen is het Palmpasen. In de Bijbel wordt dan het verhaal verteld van Jezus die op een ezel Jeruzalem in rijdt. Om daarbij stil te staan, wordt er van oudsher in optochten gelopen met versierde Palmpasenstokken. Maar waarom zijn die stokken versierd? En wat hangt er allemaal aan?

We leggen de symboliek van de Palmpasenstok graag uit:

Groene takjes
Jezus kwam in Jeruzalem binnen op een ezel. Zijn leerlingen plukten groene bladeren van de bomen. Ze juichten en zwaaiden met de bladeren. Ze wilden hun nieuwe koning verwelkomen. De Joden verwachtten namelijk dat Jezus de nieuwe koning zou zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met Jezus als hun Koning! Maar het liep allemaal een beetje anders dan ze dachten…

Brood
In Jeruzalem at Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Dat noemen we het laatste avondmaal. Hij brak een brood in stukjes en deelde dit uit aan zijn 12 leerlingen. Het was de laatste keer dat Jezus at voordat hij ging sterven.

Twaalf zoutjes of nootjes
De twaalf leerlingen (vrienden) van Jezus laten hem in de steek als hij gearresteerd wordt.

Dertig rozijnen
Judas verraadt wie Jezus is zodat de soldaten Jezus kunnen arresteren. Judas kreeg hiervoor 30 zilveren munten als beloning.

Haantje
Dit verwijst naar Petrus die zijn vriend Jezus verloochent. In de nacht dat Jezus gearresteerd wordt, vragen mensen drie keer aan Petrus of hij ook bij Jezus hoort. “Nee hoor, ik hoor niet bij hem!” zegt Petrus. Na de derde keer kraait de haan… Dat had Jezus al voorspeld tijdens het laatste avondmaal.

Houten kruis
Herinnert aan het kruis dat Jezus moest dragen en waaraan hij stierf.

Ei
Dit betekent: nieuw leven! Na drie dagen staat Jezus op uit de dood.

Versiering
Je mag de stok vrolijk versieren omdat we vieren dat Jezus weer opstond uit de dood. Dat Zijn liefde sterker was dan het kwaad.

Vierde jij vroeger Palmpasen? Wat voor herinnering roept dat bij je op? We lezen het graag in een reactie!

 

Bron: de tekst hebben we overgenomen van de website van JOP. Hier vind je ook een praatpapier en wordt verteld hoe je een Palmpasenstok kan maken.

Geef een reactie