Zin in Pasen…en Carnaval

Zin in Pasen…en Carnaval

Wat heeft Pasen met Carnaval te maken?

Binnen de Katholieke Kerk wordt Pasen voorafgegaan met een Vastentijd. Dit begint met Aswoensdag en duurt 40 dagen, de zondagen daar niet in meegeteld. De vastenperiode duurt tot de zaterdag voor Pasen 12.00 uur. Deze dagen zijn bedoeld als periode van bezinning. De periode van 40 dagen staat symbool voor de tijd dat Jezus in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat het volk van Israël onderweg was naar het beloofde land, Kanaän.

Het is niet helemaal duidelijk wat de oorsprong is van Carnaval. Wel is bekend dat binnen de Katholieke Kerk aan deze vastenperiode drie dagen van feestvieren vooraf ging. Zeer waarschijnlijk werd dit gedaan om nog uitbundig feest te kunnen vieren voor er een periode van soberheid vereist werd.

Heb jij meegedaan de vastenperiode? Waar heb jij mee gevast?