Hemelvaart bij de Islam

Hemelvaart bij de Islam

Hemelvaart bij de Islam

Moslims herdenken de Hemelvaart van Mohammed, Lailat-ul-Meraj. Tijdens de gezegende nacht Mi-raadj herdenken zij deze wonderlijke geschiedenis. Volgens de Islam lag Mohammed voor de Moskee te slapen toen de engel Gabriël hem wakker maakte. Mohammed zag een wit rijdier, Buraak, met vleugels aan zijn hoeven waarmee hij zich voortbewoog. Gabriël bracht Mohammed naar de Tempel van Jeruzalem waar hij met Mozes, Jesaja, Jezus en nog vele andere profeten ging bidden. Na het gebed klom Mohammed met een ladder door naar de Hemelen waar hij in de zevende Hemel Allah bereikte. Dit was een zware, eenzame tocht waar zelfs Gabriël hem niet volgde. Toen Mohammed de zevende Hemel had bereikt, klom hij terug om zijn verhaal te delen. Nadat hij weer naar beneden was geklommen, ging hij naar Mekka, waar aanvankelijk niemand zijn verhaal geloofde.

Moslims vieren de Hemelvaart van Mohammed ergens in april. Tijdens deze viering gaan ze samen bidden. In sommige Moslimlanden worden de huizen, straten en moskeeën versierd met kleurrijke vlaggen en wimpels. Als het donker wordt, worden deze verlicht met kaarsen en olielampen. Er vinden erediensten plaats waar verschillende sprekers deze heilige nacht verder toe te lichten. Er wordt veel gebeden en van gegoede moslims wordt verwacht dat zij een deel van hun rijkdom afstaan aan armen en minder bedeelden.

Geef een reactie