De talenten tafel

De talenten tafel

“Iedereen heeft meegeholpen. Degene die kan zagen, heeft gezaagd. De schuurders hebben geschuurd en de schroevers hebben de schroeven erin gedraaid” zegt de enthousiaste begeleider van Sherpa houtwerk. Met elkaar staan we de door hen gemaakte tafel voor de Paaskerk te bewonderen. Vol trots laten ze het resultaat zien. Het is een prachtig meubelstuk geworden die een plek gaat krijgen in de net verbouwde ontmoetingsruimte, Zinn. Met deze tafel valt alles samen. Bij het zoeken naar een juiste naam, was er even twijfel of er gekozen zou worden voor ‘zingeving centrum’ of toch ‘ruimte voor zingeving’. Voor dat laatste is gekozen. Het lijkt iets kleins, maar toch zegt een naam zoveel.
Ik moet denken aan een uitzending van ‘Jochem in de wolken’, waar Jochem Meijer in een luchtballon over Nederland vaart om onze natuur te laten zien. Hij wees vanuit de lucht op een bos en vertelde dat bomen die te dicht op elkaar staan, steeds hoger de lucht in groeien omdat ze wedijveren om het meeste zonlicht. Bomen die meer op zichzelf staan, worden veel mooier en ronder omdat ze de ruimte krijgen en het zonlicht hen makkelijker kan bereiken.
Zo is het met mensen eigenlijk ook. We zijn zo snel geneigd om met elkaar te concurreren om onszelf te kunnen laten zien. En toch, als we elkaar de ruimte geven om onze eigenheid te tonen, komen onze talenten tot bloei en worden we daar nog mooiere wezens van. De houtwerkers van Sherpa verstaan deze kunst van samenleven al. Zij hebben met hun talenten een prachtige tafel voor ons gemaakt, met een grote symbolische waarde omdat het ons eraan kan blijven herinneren dat we het gelukkigst samenleven als we elkaar de ruimte geven om te doen waar we goed in zijn.

Annerieke van Wijhe

De door Sherpa gemaakte tafel is  te bewonderen in de nieuwe ontmoetingsruimte van de Paaskerk.