Zeven werken van Barmhartigheid

Zeven werken van Barmhartigheid

Barmhartigheid een ouderwets woord? Lieke Marsman, nieuwe Dichter des Vaderlands vindt van niet. Ze ervaart het in de wereld om haar heen, hier en nu. De komende weken gaat Zin in Baarn op zoek naar plekken dichtbij huis waar barmhartigheid gezicht krijgt.

In haar net uitgekomen bundel ‘In mijn mand’ schrijft Lieke Marsman over haar vakantie op de Veluwe deze zomer en heeft ze het over ‘barmhartige vennetjes, of barmhartige bomen’. Barmhartig klinkt als een woord uit de oude doos. Tot haar verwondering is het haar iets gaan zeggen. In een tijd waarin ziekte en angst de klok slaan in de wereld om haar heen en voor haar persoonlijk. Ze is ‘voor onbepaalde tijd aan de chemo’, zoals ze het zelf omschrijft. Maar daar op de Veluwe was behalve pijn ook het magisch mooie. Momenten die het leven de moeite waard maken. Iets van die ervaring herkennen we misschien uit het afgelopen jaar. Wandelend in het Baarnse bos, de Eem en haar polders, maar ook zittend in onze eigen achtertuin. Als iets of iemand barmhartig is, voel je je omarmd. Figuurlijk of letterlijk is het alsof een hand naar je wordt uitgestoken. ‘Ik ben er voor jou’, dat gevoel.

‘Ik ben er voor jou’. In het Rijksmuseum hangt een heel oud paneel waarop de zeven oervormen van barmhartigheid geschilderd zijn. Ze zijn geïnspireerd op woorden van Jezus. In de middeleeuwen kon iedereen dat klassieke rijtje van deze zeven werken van barmhartigheid zo opnoemen. Kort samengevat gaat het om compassie. Met wie honger heeft, of dorst, met wie ziek is. Met de vreemdeling die werd opgenomen, de naakte mens die kleren nodig heeft, de gevangene die naar bezoek uitkijkt en de doden begraven.

Allemaal vormen van meeleven die we om ons heen zien gebeuren. Barmhartigheid die het leven met alle moeilijke kanten mooier maakt. Zin in Baarn wil de zeven weken op weg naar Pasen zeven plekken waar barmhartigheid in Baarn gezicht krijgt in de schijnwerpers zetten. Iedere maandag valt er in de Baarnsche Courant iets te lezen over een zo’n plek. Wie zich daar inzetten en zorgen voor beweging. ‘Ik ben er voor jou’, heet het project. Net als het eeuwenoude paneel in het Rijks houden deze eigentijdse portretten van barmhartigheid ons voor wat het leven met elkaar in Baarn goed maakt. Door ze in het licht te zetten, inspireren ze en nodigen ze uit om mee te doen.

Meer info: Christine van den End (06 49718486)

One Response to Zeven werken van Barmhartigheid

  • Barmhartigheid heeft warmhartigheid nodig: dan gebeurt als twee mensen die elkaar niet kennen naar elkaar omkijken en er een voelbare band ontstaat.